Menu trưa

Showing all 4 results

80,000 

Dùng bữa trưa với món set gà nướng ngon tuyệt tại Total Chicken

100,000 

Dùng bữa trưa với món set gà nướng ngon tuyệt tại Total Chicken

80,000 

Dùng bữa trưa với món set gà rán ngon tuyệt tại Total Chicken.

100,000 

Dùng bữa trưa với món set gà rán ngon tuyệt tại Total Chicken.

Mua theme này